Over Daphne

Bedrijfskundige met ruim twintig jaar werkervaring in diverse sectoren: van telecom corporate tot thuiszorg, van social enterprise tot eigen toko. Daadkrachtige visionair, strategische verbinder, eigengereide facilitator. Internationale oriëntatie, lokale betrokkenheid.

Aanpassen met behoud van zelf

De rode draad in mijn leven is mijn hang naar avontuur en mijn vermogen om me in een nieuwe (werk)omgeving snel thuis te voelen. Ik pas me aan, en ik doe dat van binnenuit, omdat ik ergens echt thuis wil zijn. Zo´n aanpassing is een transformatie, een onomkeerbare verandering. Altijd kwam ik op een punt dat meer aanpassen niet ging, omdat het dan ten koste zou gaan van mijn essentie, mijn identiteit.

Betekenisgedreven ondernemen, met behoud van identiteit

Het bedrijfsleven staat voor dezelfde opgave: zich aanpassen aan de nieuwe omgeving, namelijk een economie waar de planetaire grenzen en een sociale fundering gerespecteerd worden. In plaats van winstmaximalisatie moet er dan gezocht worden naar een nieuw doel of purpose, en in die transitie komt de essentie of identiteit om de hoek kijken. Wat is nu onze essentie, onze identiteit? Welke mooie eigenschappen willen we behouden? En hoe linken we onze kracht en identiteit aan dat nieuwe toekomstbeeld, aan maatschappelijke innovaties? Ik kan helpen die vragen te beantwoorden.

Strategische verbinder, friskijker en dwarsdenker

Mijn eigen essentie is dat ik ver vooruit kan kijken. Ik heb het vermogen om boven het nu, de realiteit, dat wat als normaal gezien wordt, uit te stijgen en een idee van de andere mogelijkheden te krijgen. Die “toekomst” is rooskleurig, omdat ik mij richt op het positieve, het gewenste. Dit vertaalt zich in strategisch denken, helpen vormgeven van een nieuwe purpose, strategische marketing en innovatiemanagement. Met mijn frisse blik kan ik strategische verbindingen leggen. Het liefst doe ik dat ten behoeve van het vormgeven van de nieuwe economie.

Verbinden doe je op het menselijke vlak

Ik verbind mij snel en graag. Ik vind de positie of status of track record (positief of negatief) van de ander niet zo interessant, omdat het mij om de essentie van de mens gaat. Dat vertaalt zich in het goed kunnen levelen op alle nivo´s: van raad van bestuur tot receptie, van specialistisch techneut tot overall manager. Van buurvrouw tot dakloze.

Creativiteit als middel en doel

Creativiteit is de brandstof voor de transitie waar onze wereld in zit, en een belangrijke waarde van de nieuwe economie. Ik probeer altijd creatief te werk gaan. a) Omdat ik dat gewoon leuk vind, en b) omdat alleen creativiteit tot werkelijke vernieuwing leidt. De nieuwe economie is zo wezenlijk anders dat er een boel creativiteit nodig zal zijn…

Pin It on Pinterest